Dega Abdi Aman

Mobil: 95 47 77 24
E-post: [email protected]
Hesthagen 12
4844 Arendal

Dega Abdi Aman stod på fjerdeplass på Venstres liste for kommunevalget i Arendal 2007, og avanserte til tredjeplass og første varamedlem i bystyret. Fra januar til november 2008 fast møtende bystyremedlem og medlem i oppvekstkomiteen. Dega stod også på fylkestingslista. Dega Abdi Aman var utsending til Venstres landsmøte i Bergen i 2007, se intervju i Kommunal Rapport under Arkiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Dega Abdi Aman

Foto: Jan Kløvstad

Tolk og morsmålslærer i somalisk og arabisk. 48 år, fire barn. Fast medlem av bystyret og oppvekstkomiteen fra oktober 2010, opprykk fra første varamedlem. Var også fast vikar for Anne Tørå Solsvik da Solsvik hadde permisjon februar-november 2008.

Bakgrunn fra gymnas og frivillig lærerarbeid i Somalia, bodd i Norge siden 1992. Har tidligere arbeidet i barnehage i Porsgrunn, Tvedestrand og Arendal, vært flyktningeveileder og arbeidet i eldreboliger og omsorgsboliger, samt på Moltemyr og Stinta skoler.

Dega Abdi Aman

Foto: Jan Kløvstad

Dega Abdi Aman er særlig opptatt av skole- og oppvekstpolitikk, integrering og å arbeide for de vanskeligstilte. Hun har represnetert Arendal Venstre både på Venstrelandsmøte og i andre sammenhenger på landsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**