– Vil ha sikre skoleveier

– Venstre vil sikre skoleveien og trafikkområdet rundt skolene. Å få flere barn til å gå til skolen vil både ha en helseeffekt og en miljøeffekt, sier Venstres Borghild Tenden og Sølvi Mangerøy. Venstre tar temaet opp som interpellasjon i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Borghild Tenden og Sølvi Mangerøy

Borghild Tenden og Sølvi Mangerøy
Foto: S. Haugsvær

Borghild Tenden er nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, og Sølvi Mangerøy er fylkesleder i Hordaland Venstre. De mener vi er i ferd med å få en ond sirkel.

– Stadig flere foreldre kjører barna til skolen fordi de synes veien er for farlig. Dermed øker biltrafikken. Det bidrar ikke til tryggere skolevei, sier venstrekvinnene.

Ansvar
I utgangspunktet er det "vei-eier" som er ansvarlig for skoleveiene. Dette innebærer at det først og fremst er kommunene og fylkene som har et ansvar for å sørge for at vi har trygge skoleveier. Staten har ansvaret for riksveiene. Samferdselsdepartementet har også gjennom flere år bevilget penger til trafikksikkerhetstiltak.

– Det er gjennomført mange trafikksikringstiltak, men likevel er alt for mange skoleveier farlige, sier Borghild Tenden.

Staten må bli pådriver
Staten har åpenbart en pådriverrolle og et ansvar for å skaffe penger i potten til trygge skoleveier, selv om ansvaret og utfordringene i hovedsak lokale.
– Venstre mener derfor det bør innføres statlige incentiver for at flere fylker og kommuner kan komme i gang med tiltak for å sikre skoleveiene, sier Sølvi Mangerøy.

– Jeg er direkte sjokkert over hvor farlige skoleveiene enkelte steder er i mitt hjemfylke Akershus. Vi må kunne forsikre foreldrene rundt om i landet at de trygt kan sende ungene på skoleveien. Dette er en sak som er viktig for mange og det blir en viktig sak i valgkampen. Vi i Venstre skal jobbe for sikrere skoleveier i hele landet, påpeker Borgild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**