Dette er Venstres klimakampanje

Venstres inviterer deg som Venstre representant i kommunestyre eller fylkesting til å bli med partiet på en landsomfattende klimakampanje. Venstres stortingsrepresentanter kommer til å sette klima på dagsorden i Stortinget. Vi ønsker å få deg med på det samme i ditt kommunestyre eller fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

I kampanjemateriellet finner du forslag til interpellasjoner og framlegg i kommunestyre og fylkesting på klima og miljøområdet. Det overbyggende tiltaket er forslag om en lokal klimaplan. Du vil også finne forslag til tiltak for å følge opp en lokal klimaplan, slik som å bruke kommunens markedsposisjon som innkjøper til å få på plass miljøløsninger lokalt.

For de som vil gjøre mer i sin hjemkommune eller sitt hjemfylke er det foreslått å fremme forslag innenfor:
– Energisparing i kommunen
– Alternativ oppvarming
– Avfallshåndtering
– Gang- og sykkelstier
– Biodrivstoff
– Kollektivtransport
– Holdningsskapende arbeid

I kampanjeopplegget oppfordres Venstrelag også til å:
– Markere Verdens miljødag og dele ut en miljøpris
– Dele ut løpesedler
– Arrangere en underskriftskampanje for klimatiltak
– Arrangere en næringslivskampanje
– Samarbeide med lokale organisasjoner
– Organisere en sykkeldag

Fakta om lokale klimatiltak:
FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport. Det er ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80 % i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen.

Både den britiske Stern-rapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå.

Norge trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å ta tilbake den internasjonale lederrollen som en klimanasjon. Venstre har i Stortinget tatt initiativ for et bredt politisk klimaforlik for å få på plass et tallfestet mål for hvor mye Norge skal kutte klimagassutslippene. Venstre har foreslått å kutte utslippene med 30% innen 2020. For å nå dette målet må vi også ha samarbeid som strekker seg fra Stortinget til lokalpolitikerne, og fra politikerne til borgerne.

Beregninger gjort av Cicero og Civitas viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak i den enkelte kommune og fylkeskommune. Lokale tiltak vil derfor være et vesentlig bidrag til å redusere utslippene av klimagasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**