Lokalt klimaengasjement

Målsettingen med Venstres klimakampanje er å få mange synlige og engasjerte Venstre-politikere til å være med å markere partiet og samtidig gjøre en viktig jobb for å redusere klimagassutslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Derfor har stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim og Borghild Tenden i samarbeid med Venstres Hovedorganisasjon og engasjerte lokalpolitikere, utarbeidet et sett med verktøy som alle lokallag og fylkeslag kan bruke for å tegne en tydelig profil av Venstre innenfor miljø- og klima.

Kampanjen bygger i hovedsak på å få på plass vedtak om lokale klimaplaner i alle kommuner og fylker hvor Venstre er representert. Der hvor det allerede finnes vedtak om klimahandlingsplaner, har vi satt sammen en rekke alternative forslag som kan være med på å følge opp dette. Kommunene kan for eksempel bruke sin markedsposisjon som innkjøper til å gå i front på miljø lokalt. I tilknytning til det lokale opplegget vil stortingsgruppa være på offensiven i rikspolitikken på miljø- og klima.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**