Uttalelse: Stopp vold mot kvinner!

Venstre krever tiltak mot vold og overgrep mot kvinner. Dette er i dag kanskje den mest omfattende krenkelsen av menneskerettighetene i Norge. Vold mot kvinner rammer også barn; de opplever angst og redsel i stedet for trygghet og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mishandling og voldtekt er et ekstremt uttrykk for undertrykkelse av kvinner. Vi må stoppe disse overgrepene mange kvinner og barn opplever, og som i sin ytterste konsekvens fører til tap av menneskeliv.

Vold og overgrep mot kvinner er ikke et problem som bare angår den enkelte kvinne som blir utsatt for vold. Vårt samfunn kan ikke akseptere at kvinner og barn tilbringer flere år i en livssituasjon hvor menneskeverdet krenkes.

Venstre vil arbeide for:
styrket behandlingstilbud til menn som utøver vold
en styrking av helsesøstertjenesten for å fange opp barn som er vitne til eller utsettes for vold.
tettere samarbeid med krisesentre med alle aktører i hjelpeapparatet, politiet og andre som bekjemper volden aktivt.
at mobile voldsalarmer funger inne og ute.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**