Venstre i gang med klimaoffensiv

Venstres klimakampanje ble idag lansert under slagordet “Fremtiden kan bli en ren fornøyelse – dersom vi handler nå”. – Målet er å mobilisere Venstrefolk lokalt og sentralt, og vise Venstre som det teknologioptimistisk og ledende og miljøpartiet i Norge. Kampanjen er en del av den dugnaden som trengs for å møte klimautfordringene, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 - Lokalt sitter vi på virkemidler som kan være med på å redusere utslippene med opptil 15 prosent, opplyser Kvassheim og Tenden.

– Lokalt sitter vi på virkemidler som kan være med på å redusere utslippene med opptil 15 prosent, opplyser Kvassheim og Tenden.
Foto: Rune Kongsro

Stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim og Borghild Tenden har stått sentralt i arbeidet med kampanjen. Den bygger på et hovedmål om å få på plass vedtak om lokale klimaplaner i kommuner og fylker hvor Venstre er representert.

Alt om klimakampanjen på: www.venstre.no/framtida

– Reduser egne utslipp
– Norge må ta internasjonalt lederskap i klimapolitikken. Den beste måten å gjøre det på er å redusere egne utslipp, påpeker Gunnar Kvassheim.

Da er det viktig at kommunene og fylkene også er med. Beregninger viser nemlig at man lokalt sitter på virkemidler som kan være med på å redusere utslippene med opptil 15 prosent. Gjennom å få på plass og følge opp lokale klimaplaner over hele landet bidrar vi til nettopp dette.

Biodrivstoff
—Vi håper også på å se engasjerte Venstre-folk fremme flere forslag. Det er mye å hente på å få på plass klimavennlig biodrivstoff lokalt, bygge ut bedre og flere gang — og sykkelveger, gjennomføre tiltak for energisparing i kommunen og sørge for et bedre kollektivtilbud, uttaler Borghild Tenden.

Oppfordring fra Randers
I forbindelse med lanseringen av kampanjen, kom lederen for det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget, prof. Jørgen Randers, med en klar klimamelding til Venstres landsmøte: "Jeg er veldig glad for å denne anledningen til å snakke direkte til landsmøtet i Venstre om den saken som jeg tror er den viktigste i den neste generasjon, nemlig klimasaken. Det er en helt fantastisk riktig handling av partiet å sette i gang en kampanje for å styrke Norges tiltak på klimasiden. All historie viser at Venstre har gått foran i store spørsmål. Hvis det er stort og vanskelig spørsmål som krever lederskap på det nåværende tidspunkt, så er det klimahandling, ikke bare i Norge, men i hele verden. Så alt dere kan gjøre for å bidra til dette er viktig"

Klima til Stortinget
Gunnar Kvassheim varsler også at Venstre på mandag vil levere inn et forslag om en storsatsing på fornybar energi i Stortinget. Venstre tar utgangspunkt i de mulighetene som i fremtiden ligger i utnytting av vindkraft langt til havs, gjennom utbygging av såkalte havmøller.

Alle Venstres stortingsrepresentanter kommer også til å utfordre sentrale regjeringsmedlemmer på klimapolitikken i Stortingets spørretime førstkommende onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**