Uttalelse: Venstre krev ubåtvraket utanfor Fedje heva!

Ubåtvraket som ligg utanfor Fedje representerer eit miljøtrugsmål og skapar uro hjå innbyggjarar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vraket, som inneheldt mengder med giftig kvikksølv, trugar havmiljø og fiskeri. I tillegg skapar det stor uro og bekymring for innbyggjarar langs heile vestlandskysten. Den einaste måten å fjerna miljøtrugsmålet heilt og skapa ro og tryggleik i området, er at ubåtvraket vert heva og fjerna.

Det fins kompetase til å heva vraket på ein miljømessig forsvarleg måte. Det som manglar er politisk vilje hjå regjeringa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**