Adopsjon

Det er ikke en menneskerett å få egne barn, men barn har rett til foreldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden, må få like gode økonomiske vilkår som biologiske foreldre. Derfor må adopsjonsstøtten opptrappes til 1G i perioden, slik at det ikke blir en økonomisk byrde å adoptere. Adoptivforeldre bør få samme permisjonsrettigheter som biologiske foreldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**