Årsmøte vagte nytt styre

Fet Venstre avholdt årsmøte på Fet Rådhus den 11 desember og hadde for anledningen besøk av stortingsrepresentant Borhild Tenden som ovenfor årmøtets fremmøtte medlemmer viste et stort engasjement både innen samferdels- og miljøsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Årsmøtet ble innledet av Borghild Tenden som for anledningen tok opp Venstres prioriteringer i Stortinget og arbeidsfordeling innad i stortingsgruppa. Hun satte spesielt fokus på Oslopakke 3 og dens virkning for Romerike, som for tiden er noe uklar som følge av politiske “omkamper” fra noen partier.

Årmøtet behandlet årsmeldingen, regnskapet samt øvrige årsmøtesaker, og avslutttet med valg av nytt styre, revisor og valgkomite for 2008.

Følgende ble valgt:

Styre:
Håkon Emil Libak (leder)
Stian Andresen (nestleder)
John Brynhildsvoll (kasserer)
Roger Wangberg (sekretær)
Lene Gjelseth Dalbak (styremedlem)
Bjørn Meidal (varamedlem)

Revisor:
Knut Hauge

Valgkomite:
John Brynhildsvoll
Sollaug Sundberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**