Direkte video: Glohett om klima

I dagens spørretime i Stortinget blir det en glohet klimadebatt. Se debatten i Stortinget direkte på TV2 Sumo. Venstre setter klimaspørsmål på dagsorden med full tyngde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


>> Se video fra Stortingets spørretime på TV2 Sumo.

Alle de ti stortingsrepresentantene for Venstre vil ta opp miljø- og klimapolitikk med statsrådene. Hensikten er å legge press på regjeringen og Arbeiderpartiet foran partiets landsmøte til helgen.

Klimaoffensiven er en del av Venstres klimakampanje “Fremtiden kan bli en ren fornøyelse – Hvis vi handler nå”

Dette skjedde i spontan spørretimen
Venstre leder Lars Sponheim inviterte finansminister Kristin Halvorsen til en debatt om omlegging fra skatt på arbeid til mer skatt på miljø. Lars Sponheim påpekte at vi står ovenfor store miljøutfordringer og at det vil bli nødvendig å bruke økonomien i større grad for å nå miljømålene. Han la til at vi har en unik mulighet nå til en grønn skatteomlegging, ettersom det er mange ledige jobber og at folk derfor kan tilpasse seg.

Finansministeren tok godt imot initiativet utrykte full støtte til Venstres initiativ til en grønn skatteomlegging. Finansministeren varslet en gjennomgang av alle avgifter for å se på om det var grunnlag for endringer.

Gunnar Kvassheim tok opp regjeringens somling med de sektorvise klimaplanene og det dårlige støtteopplegget regjeringen har innført for fornybar energi. Finansministeren mente forrige regjering ikke var noe bedre.

Dette skjedde i ordinær spørretime
Vera Lysklætt (V) tok opp med miljøvernministeren om hun hadde planer om å gjennomføre tiltakt for at kommunene skulle utarbeide lokale energi- og klimaplaner. Helen Bjørnøy viste til at hun ville komme tilbake til dette i forbindelse med de sektorvise klimahandlingsplanene.

Gunar Kvassheim (V) utfordret Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) på om hun var enig i at et ambisiøst klimamål er nødvendig som utgangspunkt for å få de ulike sektorene og næringsaktørene med på den krevende offensiven som trengs for å få ned klimagassutslippene. Bjørnøy svarte at regjeringen vil vurdere å etablere klimamål på lang og mellomlang sikt. Kvassheim tok også opp om hvorfor det er varslet en forsinkelse av de sektorvise klimaplanene. Bjørnøy avviste at de var forsinket og varslet at de ville komme til stortinget i mai.

Leif Helge Kongshaug (V) tok opp med Nærings og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap) om hvordan regjeringen ville løfte fram utvikling og bruk av skip og ferger basert på gass og brenselcelle teknologi i Norge og om regjeringen i større grad ville støtte slike miljøprosjekter. Statsråden mente regjeringen satset på dette, nettopp ved at det var gitt økte bevilgninger til utviklingsprosjekter. Statsråden støttet bygging av flere gassferger.

Borghild Tenden (V) tok opp om regjeringen vil øke bevilgningene til forskning og utvikling innen alternative drivstoff som hydrogen og biodrivstoff, slik forrige regjering gjorde og om regjering ville komme med tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å velge miljøbiler. Svaret hun fikk Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), på vegne av samferdselsministeren viste til at dette var et budsjettspørsmål, men at regjering ville komme tilbake med tiltak.

Odd Einar Dørum (V) tok opp med Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) om hvilke systematiske tiltak vil bli iverksatt i grunn- og videregående skole i forbindelse med en vedvarende klimavettkampanje. Kunnskapsministrerne kunne vise til en reke tiltak. Odd Einar Dørum (V) oppfordret videre ovenfor kunnskapsministeren at man i et slik arbeid fokuserte på optimismen i at det finnes løsninger på klimautfordringen. Dette støttet kunnskapsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**