En lønn å leve av

Det er en skam at foreldre til funksjonshemmede barn bruker så mye tid på å skaffe seg oversikt over hjelpeapparatets muligheter og stønader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skjelstad og Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Venstre leverte før påske inn et representantforslag på Stortinget om å utvide ordningen med omsorgslønn. Forslagsstillere var Venstres Gunvald Ludvigsen fra helse- og omsorgskomiteen og André N. Skjelstad fra arbeids- og sosialkomiteen. Ordningen er i dag lite brukt og lite kjent i kommunene. Det er også stor variasjon i størrelsen på omsorgslønn fra kommune til kommune.

Mulighet til å stille opp
– Venstre vil at de foreldrene som selv ønsker å være hjemme med funksjonshemmede barn må få mulighetene til dette, sier Ludvigsen og Skjelstad.

I tillegg til å klare hverdagen må foreldre også bruke svært mye tid på å orientere hjelpeapparatet om sitt barns behov, både for hjelpemidler og pleie. For foreldre som ønsker å ta vare på barna sine i hjemmet, bør det tilrettelegges et godt hjelpeapparat og en omsorgslønn det er mulig å leve av.

Tilrettelagt modell
Fra media er det kjent at det er stor variasjon mellom kommuner når det gjelder lønns- og ansettelsesforhold for personer som mottar omsorgslønn. Likeens er det stor variasjon i forhold til hvor mange som innvilges omsorgslønn og hvor mange timer som innvilges.

– Vi ønsker at en modell for omsorgslønn blir tilrettelagt som et spleiselag hvor kommunene garanterer for 5 000 kroner pr. måned, og at staten dekker det resterende opp til 80 pst. av 6 G, sier Ludvigsen og Skjelstad. Foreldre bør ha mulighet for å dele opp lønnen seg i mellom for de som ønsker det.

Mer informasjon:
Les Venstres forslag på Stortinget.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**