Estetikk og stedsforming

Venstre vil at utformingen av det offentlige skal ha høy estetisk og teknisk kvalitet. Det må tas hensyn til naturens utforming og til øvrige eksisterende omgivelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Spesielt viktig er det å vise respekt for og verne om bevaringsverdige bygninger og tradisjonsrike miljøer. Der privateide bygninger fredes bør det offentlige som hovedregel ta på seg den økonomiske byrden for fredningen.

Under den pågående revideringen av plan- og bygningsloven må estetikkparagrafens (§74) tydeliggjøres. Kulturminnevernet må styrkes og sanksjonssmuligheter ved ulovligheter klargjøres.

Samtidig må vi legge til rette for nyskapende, kreative og utfordrende løsninger som avspeiler vår moderne tid. Utøvere av frie kunstarter kan gi viktige innspill i kreative prosesser, skape dialog og se nye muligheter. Venstre mener at det er viktig å benytte seg av kunstnere som ideskapere og rådgivere i plansammenheng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**