Forebyggende arbeid

Mye lidelse og for tidlig død skyldes sykdommer som lar seg forebygge. Det viktigste forebyggende helsearbeidet skjer ved at det enkelte menneske tar et personlig ansvar for eget liv og helse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Stat og kommune har på sin side et klart ansvar for å tilrettelegge samfunnet slik at det minimaliserer risikoen for helseskade. Samfunnet har også et ansvar for å informere og påvirke holdninger om skadelige miljøfaktorer og uheldig livsstil.

Det forebyggende helsearbeidet må ha konkrete målsettinger om å redusere støy, forurensning, stress, arbeidsskader og trafikkulykker og særlig prioritere barn og unge. Dette krever at forebyggingsperspektivet er en integrert del av samfunnsplanleggingen. Venstre vil ha en bred satsing mot den raske utviklingen av diabetes II i befolkningen. Videre vil Venstre sette klare mål om å redusere sykdommer som skyldes tobakksbruk, uheldig kosthold, rusmisbruk og fysisk passivitet. Venstre vil bruke avgifter for å fremme helse, og vil derfor opprettholde alkohol- og tobakksavgifter, men erstatte sjokoladeavgifter og lignende sukkerrelaterte avgifter med en generell sukkeravgift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**