Fritt valg av læremidler og lærebøker i videregående skole

Elever er forskjellige, og lærer best på forskjellige måter. Venstre mener derfor at det må innføres fritt valg av lærebøker i videregående skole. Eleven velger lærebok i samråd med faglærer. Skolen skal være en reklamefri sone, også i skolebøkene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Staten skal sikre en nasjonal satsing på åpne kildefiler i dataprogrammer for å sikre utvikling av digital kompetanse uten at markedet styrer tilgangen dette. Dette for å sikre et reelt valg for den enkelte kommune eller skole med hensyn til hvilken programvare og hvilke leverandører som benyttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**