Idretten

Idretten er Norges største folkebevegelse. Idrettslagene spiller en stor rolle for trivsel og folkehelse. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Tilskuddsordninger må støtte opp om lokal idrettssatsning og lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter. Idretten må i et godt samspill med det offentlige fortsette sin innsats mot dopingmisbruk.

Ved fordeling av spillemidler til idrettsanlegg vil Venstre at nærmiljøanlegg prioriteres sterkere enn i dag. Nærmiljøanlegg blir i stor grad benyttet av barn og unge til egenorganisert fysisk aktivitet og det er fremdeles et stort behov for flere slik anlegg rundt om i landet.

Venstre ønsker at idrettslag og andre frivillige organisasjoner skal kunne hente inntekter fra ulike spill og lotterier. Venstre er bekymret for at store deler av dette inntektsgrunnlaget kan falle bort dersom Norsk Tipping får enerett til å drive gevinstautomater fra 2006. Venstre vil om nødvendig gå inn med tiltak for å sikre at også små idrettslag og foreninger får sin rettmessige del av overskuddet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**