Kampen for ren natur

I de største byene i Norge må luftkvaliteten bli bedre, og støynivået må reduseres. Det er særlig transportsektoren som er ansvarlig for denne situasjonen. Det er fortsatt dårlig vannkvalitet i mange innsjøer, vassdrag og fjorder. Dette skyldes sur nedbør, avrenning fra landbruket, utslipp fra industri, avløp, avfallsfyllinger, husholdninger mv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil gi større ansvar på miljøområdet til lokale myndigheter. Venstre vil gi økt frihet til å sette lokale standarder som er høyere enn de statlige minimumsstandardene og gi frihet til å følge opp lokale kilder til utslipp. Slik kan norske borgere får tilfredsstilt krav til et rent miljø som grunnlag for trivsel og livsglede.

Lokal frihet, lokalt ansvar
Planlovverket skal sikre samordnet planlegging og lokal medvirkning. Venstre vil ha samordning mellom ulike planer og interesser: Arealplaner, transportplaner, støysoner og energiplaner, inklusiv utbygging av fjernvarme osv. Planlovverket skal sikre borgere medvirkning og gi mulighet til å ta lokalt ansvar for et rent miljø, for energi og transportløsninger som er miljøvennlige og en god balanse mellom bolig og næringsaktivitet.

Lokale myndigheter har og må ta ansvar for å redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri. Venstre vil gi større lokalt ansvar for å ta vare på kulturlandskap og redusere avrenning fra landbruket, blant annet gjennom overføring av midler fra jordbruksavtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**