Kultur og reiseliv

Reiselivet er en stor og viktig distriktsnæring som må sikres gode rammevilkår. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og en ren natur er avgjørende for at Norge skal lykkes som turistland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

En spennende integrering mellom kultur og næring kan gi alle parter et løft. Både det profesjonelle kulturlivet og det mer folkelige kulturtilbudet er viktig og interessant for å skape et mangfoldig tilbud innen kvalitetsturisme over hele landet.
Venstre vil støtte tiltak for produkt- og næringsutvikling på dette området. Både forskning, utdanningspolitikk og kulturpolitikk er viktig for en bærekraftig næringsutvikling.

Finansiering av fellesgoder er en flaskehals i destinasjonsutviklingen i Norge. Venstre vil åpne for at kommuner og regioner kan vedta verdiskapningsbidrag eller kurtakst i sitt område.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**