Læreplaner

Venstre vil jobbe for forenklede læreplaner i alle fag i grunnopplæringen. Læreplanene skal bestå av tydelige mål for faget og være et nyttig og håndterbart redskap som lærere, elever og foreldre kan måle faglig framgang etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Enkle kortfattede læreplaner, der dagens pedagogiske føringer er fjernet, vil i mye større grad gi den enkelte lærer og den enkelte skole frihet til å legge opp undervisningen slik de mener er best.

Venstre stiller følgende krav til de nye fagspesifikke læreplanene:
o Skal være kompetansebasert
o Skal ikke være noen krav til metode
o Skal kun angi hovedmål for faget (langt færre enn i dag)
o Skal angi innhold i vurderingsmappe
o Skal gi rom for prioriteringer både for skole og elev

Venstre ønsker å beholde den generelle del av læreplanen og støtter opp om de målsetninger som er fastsatt i skoleplakaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**