Likestilling ved samlivsbrudd

Venstre vil likestille foreldrenes juridiske rettigheter ved samlivsbrudd og åpne for at rettsvesenet kan idømme delt bosted i barnefordelingstvister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det bærende prinsipp må hele tiden være at barnas beste ligger til grunn. Et annet viktig virkemiddel for økt likestilling ved samlivsbrudd er å styrke familievernkontorene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**