Massemedia

Ny teknologi gjør at nye medier vokser fram, og medier som tidligere har vært atskilte, smeltes sammen. Det er en kulturpolitisk oppgave å legge til rette for et mangfoldig og variert tilbud også i denne nye medievirkeligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre mener at det skal satses på allmennkringkasting også i framtiden og at det er viktig å sikre et godt, riksdekkende fjernsynstilbud på norsk. Venstre støtter derfor at det bygges et digitalt bakkebasert fjernsynsnett. En slik utbygging bør etter Venstre syn ikke være en statlig oppgave, men kan skje på markedsbaserte vilkår hovedsakelig gjennom dagens allmennkringkastere, NRK og TV2. Dette skal imidlertid ikke føre til monopol på digitale sendinger fra TV2 og NRK; flere kommersielle norske kringkastere enn TV2 må få plass.

Dersom NRK skal kunne forsvare sin særstatus som reklamefri allmennkringkaster, bør selskapet konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, og legge stor vekt på dekning over hele landet for sine tjenester. Venstre er imot kringkastingsavgiften og vil heller finansiere NRK over statsbudsjettet.

NRK bør kunne samarbeide med andre kanaler om spesielt kostnadskrevende produksjoner som store sportsarrangementer, da med innslag av reklamefinansiering.
Kravene om bruk av nynorsk skal etterleves i riksdekkende kanaler i radio og fjernsyn som har eksklusiv konsesjon eller annen særbehandling.

Venstre ønsker strenge rammer for hvordan politisk TV-reklamen skal formidles. For Venstre er det viktig at politisk reklame eller livssynsreklame ikke blir forbeholdt de få og rike.

Pressestøtte
Venstre vil videreføre pressestøtten som et virkemiddel til å opprettholde mangfold i pressen. Lokalavisene er viktige i lokaldemokratiet og lokal kulturformidling.

Også de minste lokalavisene må sikres driftsgrunnlag, og Venstre vil vri mer av støtten i retning lokalavisene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**