Nasjonale prøver

Venstre mener at nasjonale prøver primært skal brukes til å kartlegge den enkelte elevs forutsetninger og behov, og dermed danne grunnlag for tilpasset opplæring. De nasjonale prøvene må derfor gjennomføres i begynnelsen av skoleåret. De nasjonale prøvene skal ikke brukes som en del av grunnlaget for fastsettelse av sluttkarakter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre ønsker å gjennomføre nasjonale prøver i 4., 8., 11. og 13 årstrinn. I motsetning til de tre første nasjonale prøvene, vil den nasjonale prøven i det 13. årstrinn hovedsakelig være av kvalitetssikringshensyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**