Nytt stadion bør være et samarbeidsprosjekt

Haugesund Venstre vil følge rådmannens innstilling og si nei til å overdra Stadiontomta til FUB AS. Venstre ønsker heller ikke at kommunen skal gi tilsagn om garantier på 35 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


— Det er ønskelig med et nytt stadionanlegg i regionen, sier May Britt Vihovde og Tore Nilsen. — Når det nå viser seg at næringslivet ikke er villige til å ta risikoen ved å være med å finansiere det planlagte anlegget faller forutsetningene for bystyrets vedtak bort.

May Britt Vihovde

— Som politikere forvalter vi skattebetalernes penger, og vi plikter å utvise aktsomhet i hvordan disse brukes, sier May Britt Vihovde. — Det er store verdier vi skal "gi bort" på vegne av fellesskapet og rådmannen vurderer risikoen som stor. Dersom det skulle bli aktuelt å innfri garantien vil dette gå utover satsing på skole og omsorg. Da må vi finne andre løsninger.

Tore Nilsen

Tore Nilsen peker på at et stadionanlegg ikke bare vil være til glede og nytte for Haugesunds innbyggere, men det vil være et anlegg for hele regionen. — Da er det naturlig å søke et samarbeid med andre kommuner om et så stort løft som et stadion er, sier han.

— Snevre lokaliseringshensyn må ikke stå i veien for løsninger som kan inkludere flere aktører, tilfredstille flere behov og gi lavere kostnader for hver av deltakerne i et eventuelt samarbeid, sier de to venstrepolitikerne. — Eventuell prestisje bør vike for rådmannens faglige vurderinger. Om flertallet velger å gå mot faglige innvendinger fra administrasjonen må de også ta ansvaret dersom det må kuttes i velferdstilbudet.

May Britt Vihovde og Tore Nilsen viser til at det har vært lansert planer om lokalisering og innhold som også tar hensyn til mer enn bare fotballens behov. Gjennom å revurdere plassering og innhold vil vi kunne bruke et stadionanlegg som en "motor" i utviklingen av en framtidig ny "bydel" i skjærings-punktet mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær. — Det vil være et framtidsrettet og godt eksempel på den type regionalt samarbeid vi trenger i framtida, sier May Britt Vihovde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**