Til innhold
Foto: Venstre

Haugesund

Haugesund skal være en grønn, urban og kreativ by med rom for alle.

Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre, miljøet og fremtidige generasjoner.

Alle skal ha like muligheter til å lykkes, derfor satser vi på skole og barnehage og legger til rette for kultur, idrett og næringsliv.

Våre viktigste saker

 • Vi satser på skolen

  • Sikre nok ressurser og gi skolene mulighet til å møte behovene til hvert enkelte barn
  • Trygt læringsmiljø der barn blir sett og verdsatt
  • At barn som har lærevansker skal følges opp av kvalifiserte lærere fra første dag
  • Nok spesialrom og utstyr som sikrer barna god undervisning i de praktisk-estetiske fagene

 • Vi tar vare på naturen

  • En reduksjon av klimagassutslippene i Haugesund kommune med minst 50% innen 2030
  • Utvikle byen til å bli en grønn, bærekraftig og urban by
  • Legge til rette for elbil, elsykkel og gående og få på plass landstrøm i havnene våre
  • Bygge byen innenfra og ut og ikke åpne for ny boligbygging utenfor sentrum
  • Bevarer de store trærne i byen, og sikre at humler og bier trives her
  • Tilrettelegge for økt bosetting på Vibrandsøy og se på muligheter for næringsutvikling innen kultur-turisme.

 • Flere arbeidsplasser

  • At det skal bli enklere å starte egen bedrift – vi må få en kommunal gründerstrategi
  • Etablere servicekontor/tjenester for gründere og sikre en lokal mentorordning.
  • Støtte opp om nettverk for kvinnelige gründere
  • Når Rogaland fylkeskommune får nye arbeidsoppgaver, skal disse arbeidsplassene lokaliseres på Haugalandet.
  • Ha tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet for å sikre våre virksomheter god kompetanse