Til innhold
Mette Lothe, Lene Røkke Mathisen, Bjørn Gunnar Husby, Svein Abrahamsen og Are Bu Nilsen, Foto: Christian Hjortland

Haugesund

Haugesund skal være en grønn, urban og kreativ by med rom for alle.

Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre, miljøet og fremtidige generasjoner.

Alle skal ha like muligheter til å lykkes, derfor satser vi på skole og barnehage og legger til rette for kultur, idrett og næringsliv.

Våre viktigste saker

 • Vi satser på skolen

  • Opprette en kommunal lærerpool for å sikre elevene kvalifiserte lærervikarer
  • Gi mer frihet til skolene og lærerne slik at de i større grad avgjør hvordan skolehverdagen legges opp og hvordan skolene utvikler seg
  • Styrke skolebibliotekene og deres rolle i leseopplæring og kulturformidling
  • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, miljøterapeuter, skolepsykolog, spesialpedagoger og sosiallærere
  • Styrke de praktisk–estetiske fagene og ha mer praktisk undervisning i skolen
  • At tiltak for elever med lærevansker blir satt inn så tidlig som mulig og
  med kvalifiserte lærerkrefter fra første dag

 • Kutte klimautslippene og ta vare på naturen

  • Følge opp kommunen sin klima- og energiplan
  • Utvikle byen til å bli en grønn, bærekraftig og urban by
  • Arbeide mot nedbygging av natur og dyrkbar jord
  • Bygge byen innenfra og ut
  • Ta vare på Byheiene og Djupadalen som byens grønne lunge og bevarer de store trærne i byen
  • At kommunen i sine innkjøp skal legge vekt på om produktene lar seg reparer, gjenbruke og resirkulere

 • Flere arbeidsplasser

  • Opprette et kommunalt næringsfond
  • Støtte gründere i oppstartsfasen, nyetablerte bedrifter med vekstambisjoner og grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter
  • Arbeide for å styrke viktig infrastruktur, som flyplassen, europaveiene og havnene
  • Vurdere å dele opp kommunale anbud slik at lokale småbedrifter kan delta
  • Støtte opp om høgskolen sin universitetsambisjon

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk