Omfordeling av barnetrygden

Venstre vil opprettholde barnetrygden som en universell ordning, men omfordele den slik at den blir mer målrettet og rettferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil at de som har høyest inntekt skal få relativt sett mindre barnetrygd, mens de med lav inntekt vil få økt barnetrygd. Slik kan barnetrygden omfordeles på en enkel og rettferdig måte.

Venstre vil vurdere ulike alternativer for å gjennomføre en slik omfordeling. En mulighet kan være skattlegging av barnetrygden, en annen differensiering av barnetrygd på bakgrunn av inntekt. Venstre vil også utrede et alternativ der tilskuddene til barnehager, kontantstøtte og barnetrygd samles i ett tilskudd til barnefamiliene frem til barnet er i skolepliktig alder. Formålet er forenkling og omfordeling til de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**