Satsing på CO2-fri gassbruk

Venstre vil at Norge skal være et foregangsland på nullutslippsteknologi. Venstre vil opprettholde CO2-avgiften, slik at det ikke skal bli lønnsomt å forurense med CO2 fra gasskraftverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil sikre at det første kommersielle gasskraftverket i Norge skiller ut og fjerner CO2, blant annet ved å stille krav om bruk av den beste teknologien gjennom forurensningsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**