Språklig mangfold

Norge har to likestilte riksspråk, en unik samisk språkkultur og en rekke minoritetsspråk som brukes av innvandrere og deres etterkommere. I et flerkulturelt samfunn med respekt for kulturelle og språklige minoriteter, må alle kunne ta vare på sine språk som en viktig del av sin identitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Innkjøpsordningen for litteratur må videreføres og utvides til å gjelde for sakprosa og skolebibliotekene. Likestillingspolitikken for nynorsk og bokmål må fortsette, også når nye medier og ny teknologi tas i bruk. Venstre vil at det offentlige skal stille krav ved innkjøp om at de vanligste dataprogrammene foreligger både på bokmål og nynorsk.

Ny språkteknologi må tilpasses norsk språkbruk. Venstre vil arbeide for at alle norske datasamlinger, blant annet arkiver, blir digitalt tilgjengelige for allmennheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**