Store lokale utfordringer i Fet

Prognoser for Romerike forutsetter vesentlig vekst i innbyggertallet, både i Fet og i nabokommunene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Romeriksregionen er i hurtig vekst, og i fylkesdelsplanen for Romerike tas det høyde for at befolkningstallet i Fet skal øke med 1800 personer frem til 2015 og ytterligere 4700 personer de etterfølgende 35 årene.
Dette betyr at vi i Fet må planlegge Fetsund sentrum og nødvendig infrastruktur for å kunne takle de forventede utbyggingsbehovene som Akershus fylke legger opp til.

Siden det her legges opp til en samlet befolkningsvekst på 6500 personer frem til 2050, må vi for den samme perioden finne en fornuftig plassering for minst 2500 nye boliger med nødvendig infrastruktur som kan bidra til at det gode bomiljøet i Fet bevares.
Vi trenger veier, gang- og sykkelstier, bedre tilbud til kollektivreisende, rensenlegg, avløpsledninger, skoleanlegg, næringsarealer, serviceanlegg og utvidede kommunale tjenester som alle må inn i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel snarest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**