Tilgjengelighetsreform for funksjonshemmede

Det er vår plikt å utforme samfunnet fysisk slik at alle får størst mulig bevegelsesfrihet. Venstre vil ha en tilgjengelighetsreform for at folk med ulikt funksjonsnivå skal kunne bevege seg friest mulig og ha tilgang til de samme tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Offentlige bygg må tilrettelegges for universell tilgjengelighet, ved at det blir stilt krav i byggeforskrifter om tilrettelegging når det gjelder fysisk tilgjengelighet, teleslynge og andre typer hjelpemidler som kan bidra til at flest mulig funksjonshemmede får del i for eksempel kulturtilbud på lik linje med funksjonsfriske. Det offentlige bør i leiemarkedet stille krav om slik tilgjengelighet før man inngår leieavtaler. Kulturtilbud og utesteder må også tilpasses alle typer brukere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**