Færre dører å banke på

Nylig ble stortingsmelding nr. 12 om ny forvaltningsreform lagt fram. Venstre har inngått et forlik med regjeringspartiene Ap, SV og SP, hvor Venstre på en lang rekke saker har fått gjennomslag for sine grunnleggende tanker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det legges opp til fortsatt tre direkte folkestyrte forvaltningsnivåer og hvor justering av fylkesgrenser skal skje ved frivillighet. Det åpnes for at dagens fylkeskommuner blir tilført flere av oppgavene som i dag ligger under Fylkesmannen. Dette bidrar indirekte til at folkestyret styrkes. Ideene bak en slik modell har med stort hell vært prøvd ut i Møre og Romsdal under betegnelsen Enhetsfylket.

Dokument, program

De oppgaver som blir tillagt en ny fylkesmannsfunksjon vil være en ivaretakelse av klage, tilsyn og kontrollfunksjonen for staten. Utformingen av denne modellen skal for øvrig skje i samarbeid med den nye fylkeskommunen. Med dette forliket åpnes det også for at Venstres ønske om et enklere Norge med en samling av den offentlige regionale forvaltningen i fylkeskommunen. For innbyggerne blir det færre dører å banke på!

For Venstre var det også svært viktig å poengtere at ingen oppgaver skulle tas fra kommunene for å bli overført fylkeskommunen. Venstre er ikke imot større regioner, men dette må skje basert på frivillighet samtidig som regionene og/eller fylkene må få tilført flere oppgaver enn i dag. Dette vil den ny modellen ivareta.

I kommunalkomiteen ønsket KrF en fortsatt sterk fylkesmannsposisjon, og SV ville i tillegg også ytterligere styrke denne posisjonen. For oss i Venstre derimot er det svært viktig at folkestyret styrkes.

Når det gjaldt H og Frp er det jo kjent at begge partiene ønsker to nivåer med omfattende kommunesammenslåinger. Ifølge disse to partiene bør en kommune ha minst 20.000 innbyggere, men åpner for at det i en overgangsmodell kan gis rom for kjøp av tjenester fra nabokommunene dersom man selv ikke kan drifte den aktuelle tjenesten overfor innbyggerne.

 Kåre Pettersen og Aina Dahl

Kåre Pettersen og Aina Dahl

Videre legger H og Frp opp til en avvikling av dagens rammefinansiering av kommunene og at et framtidig system skal baseres på stykkprisfinansiering av grunnleggende velferdstjenester som helse, omsorg, grunnskole, videregående skole samt sosiale tjenester.

Kåre Pettersen,
1. kandidat fylkestingsvalget 2007

Aina Dahl,
2. kandidat fylkestingsvalget 2007,
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**