Positive klimamål, men ingen løsning å kjøpe seg fri

Venstre mener det er positivt at Stoltenberg og regjeringen endelig setter klimamål for Norge, men det er ingen løsning å kjøpe seg fri gjennom storstilt kvotehandel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er positivt at Jens nå har kommet på offensiven og ønsker å bekjempe alvorlige klimaendringer. Venstre støtter at vi forplikter oss til et klimamål og vi er helt enige at internasjonalt samarbeid må til, sier Venstres leder Lars Sponheim.

– Stoltenberg legger åpenbart opp til storstilt kvotehandel. Skal Norge vise vei internasjonalt, så holder det ikke å lene seg på kvotekjøp. Vi må gjøre en større del av jobben her hjemme for å bli tatt på alvor der ute, legger Sponheim til.

Utfordret Venstre
På pressekonferansen utfordret Jens Stoltenberg Venstre til å bli med på et klimapolitisk forlik.

– Klimapolitikken må handle om å ta ansvar for de som rammes hardest. Dette er et moralsk ansvar, og ikke et spørsmål om penger, uttaler Sponheim.

– Det er problemfritt for oss å støtte målene Stoltenberg presenterte. Skal vi slutte oss til et klimapolitisk forlik forutsetter dette imidlertid at hovedvekten av tiltakene tas her hjemme. Her ser det foreløpig ut til at avstanden er stor, legger Sponheim til.

Har kritisert Venstre for klimapopulisme
– Jeg har imidlertid merket meg at det som Arbeiderpartiet for kort til tilbake karakteriserte som populisme fra Venstre, nemlig å tallfestet et klimamål, nå er blitt Arbeiderpartipolitikk. Dette viser at Venstre vinner frem, avslutter Sponheim.

Venstres krav:
– Minst halvparten av Kyoto-forpliktelsene skal tas hjemme.
– Minst to tredjedeler av reduksjonene innen 2020 skal tas nasjonalt.
– Hovedvekten av tiltakene innen 2050 skal tas nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**