– Talltriksing fra landbruksministeren

Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug, mener at landbruksministeren trikser med tall for å skjønnmale effektene av regjeringens landbrukspolitikk sammenlignet med forgjengeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hjelle 2001

Foto: Tore Rykkel

Budsjettnemnda for jordbruket har i sitt årlige forarbeid til jordbruksforhandlingene beregnet at bøndene vil få en inntektsøkning i 2007 på om lag 15.000,- inkludert utvidelsen av jordbruksfradraget i skattesystemet, mens inntektsutviklingen i 2006 skulle være tilnærmet 0. Problemer er bare at beregningsmetodene er endret fra 2006 til 2007 slik at resultatet automatisk blir en forbedring fra 2006 til 2007. – Det er grunn til å tro at endringene ikke har skjedd uten politisk godkjenning — og dermed en villet talltriksing, sier Leif Helge Kongshaug.

Disse endringene har ført til at lederen i Bonde- og småbrukarlaget Anne Osland har trukket seg i protest. Til avisen Nationen sier hun i dag at: " – Jeg mener en del av justeringene som ble gjort er feil. Og at grunnlaget for det kommende jordbruksoppgjøret er feil. Da kan jeg ikke forsvare verken overfor meg selv eller organisasjonen å fortsette, sier Osland."

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Landbruksministeren bekreftet i Stortingets muntlige spørretime i går at endringene er lagt om, men tåkelegger effekten av det. Det har ført til at Leif Helge Kongshaug i dag har sendt skriftlig spørsmål til landbruksministeren der han ber om at det foretas en ny beregning av inntektsuvikling for bøndene i 2007 basert på de samme målekriteriene som i 2006. — Bare slik kan vi få et reellt sammenligningsgrunnlag, sier Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**