Venstre vil ha en energi- og klimahandlingsplan for Rælingen nå!

Beregninger viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Rælingen kommune kan og må selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen. Både den britiske Stern-rapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå.

Rælingen Venstre foreslår at kommunen tar sin del av ansvaret for miljøet og det utarbeides en energi- og klimahandlingsplan for Rælingen hvor kommunen tar sikte på å redusere sine klimautslipp med 50% innen år 2020.

Venstre foreslår følgende tiltak:

* alle kommunens biler skal være miljøvennlige el-biler, bruke biodrivstoff eller hydrogen innen 2011.
* det etableres fyllstasjoner for miljøvennlig drivstoff i hele kommunen innen 2011.
* all oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi innen år 2020.
* det skal stilles krav om materialer og løsninger som er miljøvennlige og energieffektive for alle kommunale nybygg.
* det innføres automatisk energiovervåkning i alle kommunale bygg.
* det skal stilles krav om materialer og løsninger som er miljøvennlige og energieffektive for alle kommunale nybygg.
* Rælingen kommune etablerer et eget klimaregnskap for alle kommunale enheter.
* solenergi og solvarmeanlegg tas systematisk i bruk i Rælingen.
* Rælingen kommune videreutvikler avfallsbehandlingen med kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av energien i restavfallet.
* ved innkjøp av varer og tjenester skal det alltid etterspørres de mest klimavennlige løsningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**