CO2 rensing på Snøhvit

Årsmøtet i Finnmark Venstre krever full CO2 rensing ved innfasing av tog 2 i Snøhvit-prosjektet.
Norge har forpliktet seg ved internasjonale avtaler om å redusere utslipp av CO2. På lengre sikt vil dette virke teknologi-utviklende og sette riktig miljø-standard for Norge som et av verdens rikeste land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**