Folkestyre – Har vi det?

Hvorfor er ordfører ku opptatt av rollefordelingen mellom ulike forvaltningsnivå?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En ordfører er valgt av folket og skal ivareta folkets interesser. En ordfører skal se og skjønne at en sak skal skal behandles politisk og ikke kun overlates til byråkratene, skriver Brita Kleven Thorsvik i et innlegg.

Les hele innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**