– Kriminalisering bekjemper ikke menneskehandel

– Jeg er svært skuffet over at Ap vil kriminalisere horekundene. Venstre frykter at det nå vil bli vanskeligere å bekjempe menneskehandel, sier Odd Einar Dørum, justispolitisk talsmann i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Samfunnet må ikke bidra til å gjøre hverdagen for den prostituerte enda mer vanskelig og utsatt. Venstre mener at vi må skille mellom det å bekjempe prostitusjon og å bekjempe den prostituerte selv. — Vi må forsterke tiltakene mot bakmennene og menneskehandelen, og ikke vedta symbolpolitikk, mener Dørum.

Han mener at kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester bidrar til at volden i disse miljøene øker og at den prostituerte blir tvunget til å selge seksuelle tjenester andre steder enn i det offentlige rom. Det vil øke hallikenes makt over kvinnene og gjøre politiets arbeid med å beskytte kvinnene mot vold og overgrep enda mer vanskelig. – Venstre er derfor imot et slikt forbud og mener derfor at kriminalisering av kjøperen i realiteten betyr at den prostituerte selv blir hardt rammet. Sosiale problemer må løses med sosiale virkemidler, ikke lovforbud, mener Dørum(V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**