– La kirken få bestemme selv

Odd Einar Dørum mener Aps vedtak om stat-kirke oser av mistillit til kirkens egne organer. — Arbeiderpartiet er mer opptatt av statens kontroll, enn kirkens frihet som trossamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kirke, religion

Foto: Microsoft

Arbeiderpartiet vedtok i helgen "Giskeplanen" for statskirken. — Det blir litt rart at man fjerner kravet om at statsråder ikke skal være medlem av kirken, samtidig som man opprettholder ordningen med å utpeke biskoper i statsråd, mener Dørum.

Tydeligere skille
– Som liberaler tror vi på at folk tar ansvar hvis de bare gis frihet. Hvis kirken hadde blitt gitt reell frihet til å velge sine ledere, tror jeg også flere ville deltatt i beslutningen, mener Dørum.

Venstre er for et tydelig skille mellom stat og kirke. Det bør ligge fortiden til at staten er knyttet til et bestemt konfesjon.

Inviterer til forlik
– I slike store saker har vi tradisjon i Norge for å inngå kompromiss. Jeg håper vi kan få til et forlik, men da kan ikke staten være overstyrer for et bestemt trossamfunn, mener Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**