Per N. Hagen er en klok mann

Leserinnlegg av Christian Fredrik Steenland i Østlendingen 21.04.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hedmark fylke kan veldig godt deles inn etter Per N Hagen sin modell. Fire store kommuner. Nord Østerdal, Sør Østerdal, Hedmarken og Solør. Poenget er så like forutsetninger som mulig for de som rammes av avgjørelsene. Det handler om integritet, empati og forståelse, for å jobbe fram de beste løsningene. Politikerne som skal ta avgjørelser må se og føle. Fysiske avstander er viktig, men å leve med nærhet og felles virkelighetsforståelse er viktigere. Min oppfatning er at nettopp en riktigere inndeling haster.

Demokratiet vil styrkes gjennom større kommuner. Nå er alle distriktskommune i Hedmark så små at de fleste personer som stiller til lokalvalg «kjenner» for «mange». Det er altfor mange «gutteklubber» i lokaldemokratiet.

Tre forvaltningsnivåer er bortkastete ressurser og problematisering gjennom et sterkt byråkrati på fylkesnivå. Lokalpolitikere som ønsker å gjøre vedtak de mener er best for den lokale utviklingen, blir altfor ofte stoppet av byråkratiet i fylkeskommunen. Hvis det overføres makt og penger til storkommuner etter Hagens modell, tror jeg avgjørelsene som tas blir riktigere for den det gjelder. Politiske vedtak på fylkesnivå er verre enn alt. Det skulle være nok å nevne «lottorekka» og riksvei tre.

Vekst og utvikling er forbeholdt Mjøsregionen viser fylkespolitiske vedtak. Nord Østerdalen skal leve av og for offentlig styrte prosjekter og prosjektpenger. Fremtiden vil vise at dette var en «bjørnetjeneste».

Christian Fr. Steenland
Tynset Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**