Rekrutteringen til fiskeflåten må styrkes

Årsmøtet i Finnmark Venstre er bekymret over at strukturendringene i fiskeflåten motvirker rekruttering til fiskeryrket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmøtet ser med uro på den manglende rekruttering til fiskeryrket. Dette er et resultat av reduserte kvoter og en politikk som har medført flere kvoter på færre hender.

Kvotene er blitt en handelsvare. Med den knapphet på kvoter som vi ser, har dette medført en dramatisk økning av inngangsbilletten for potensiell nybegynnere i fisket.
Vi vil se en dramatisk reduksjon i kystfiskeflåten om vi ikke nå tar nødvendige grep.

Det må innføres rekrutteringskvoter. For å løse dette må vi ta disse fra totalkvoten.
Som følge av dette må det innføres stopp i kjøp og salg av kvoter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**