Behov for konkret innhold, ikke bare svulstige klimaløfter

– Vi er glade for at Stoltenberg endelig har kommet på banen i klimapolitikken, men nå er det behov for konkretisering og ikke bare store ord, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trafikk, vei, kø

For kort tid tilbake gikk ut Arbeiderpartiet ut mot Venstre i debatten om å tallfeste et klimamål for Norge. Den gang omtalte Statsminister Jens Stoltenberg og tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Venstres krav som en "budrunde" og "populisme".

– Stoltenbergs mål som å overoppfylle Kyoto-protokollen med 10 prosent og gjøre Norge til et klimanøytralt land innen 2050 er flott, men skal dette gjøres i hovedsak gjennom kvotekjøp i utlandet er dette en for lettvint løsning som svekker vår troverdighet, påpeker Kvassheim.

– Venstre ønsker et klimaforlik i Stortinget slik som Stoltenberg har åpnet for, men i tilegg til ambisiøse mål må dette ha konkret innhold og vilje til å bidra på hjemmebane. Nasjonale tiltak åpner også for nye spennende teknologiske muligheter og vil gi grunnlag for nye bedrifter, legger Kvassheim til

– Skal Norge ligge i verdenstoppen i klimapolitikk må vi gjøre oss fortjent til dette hjemme. Jeg vil derfor utfordre Stoltenberg på Venstres krav inn mot et klimaforlik i Stortinget, uttaler Kvassheim.

Her er Kvassheims krav:
– Minst halvparten av det oppjusterte Kyoto-målet skal tas hjemme.
– Minst to tredjedeler av reduksjonene innen 2020 skal tas nasjonalt.
– Hovedvekten av tiltakene innen 2050 skal tas nasjonalt. Lavutslippsutvalgets tiltakspakke skal ligge til grunn. Kvotekjøp skal være et supplement.

To viktige grep trenger også rask avklaring:
– Raskest mulig rensing av gasskraftverket på Kårstø.
– Økt støtte til fornybar energiproduksjon. Norge ligger i dag på bunnivå i Europa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**