BOLYST – eller økt forurensning?

Det er skremmende at vi nå står overfor en situasjon hvor innbyggerne i Verdal vurderer å flytte fra kommunen, på grunn av industri som er under etablering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En ung mor uttalte til Verdalingen, etter folkemøtet på Stiklestad om bygging av NorFraKalk sin fabrikk på Ørin- en fabrikk som er under bygging i nærheten av barnehagen til hennes barn og arbeidsplassen til hennes mann, at hun ønsket å flytte fra kommunen dersom fabrikken kommer i gang, skriver Brita Kleven Thorsvik i et innlegg.

Les hele innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**