Pensjonssystemet vedtatt

Den opptjeningsmodell for folketrygden som ble vedtatt er god. De fleste hovedelementene stemmer overens med Venstres primærstandpunkter, men det er ingen hemmelighet at Venstre gjerne så en modell med en bedre opptjeningsprofil for dem med høy utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det viktigste for Venstre har vært å få til en folketrygd som er robust over tid. Vissheten om at vi har sittet med ansvaret for en så stor og viktig sak, har vært utslagsgivende for at Venstre har vært med på pensjonsforliket. Alternativet hadde vært verre, sa André N. Skjelstad under pensjonsdebatten i Stortinget i dag.

– Venstre er imidlertid godt tilfreds med at det nå gis pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid, det vil gi det vil gi mulighet for de som ønsker det å være hjemme med egne barn uten å tape pensjonspoeng, sa Skjelstad.

Eldre

Foto: Microsoft

Forutsigbart
Venstre mener vi må ha et system for fremtiden som er forutsigbart og som gir folk mulighet til å vite hva de får i pensjon. Folk er ikke tjent med at rammene for pensjonssystemet blir satt i spill av skiftende regjeringer.

– For Venstre har det vært viktig å få opp taket slik at langtidsutdannede får uttelling for sin utdannelse. Venstre er svært misfornøyd med at de rødgrønne ikke strakk seg lenger her. Vi slåss for et vesentlig høyere tak for langtidsutdannede til siste time, sa André N. Skjelstad.

Pensjonssparing med skattefordel

For Venstre har det også vært av avgjørende betydning å få inn igjen indidviduell pensjonssparing med skattefordel som de rødgrønne fjernet i sitt opprinnelige forslag.

– Vi kommer til å fremme forslag om høyere beløp for pensjonssparing slik at det fortsatt skal lønne seg å spare. Valget i 2009 avgjør pensjonsmulighetene for de med høy utdanning, avsluttet Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**