Ringerike Venstres miljøpris

I år er det 15 år siden Ringerike Venstre tok initiativet til å dele ut en miljøpris på Ringerike.
Første gang prisen ble utdelt var i 1993 til Helgerud skole for arbeidet med innsamling og resirkulering av melkekartonger. Siden den gang har Venstre. lokalt, vært i lokalavisen med hyggelige meldinger og rosende omtaler til de som har blitt hedret med miljøprisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Epleblomster

Foto: Roar Olsen, Ringerike Venstre

Ringerike Venstres miljøpris statutter forteller at miljøprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller foreninger som i særlig grad ivaretar naturen og miljøet eller bidrar til utvikling av et bedret bo- og oppvekstmiljø i Ringerike kommune.
Prisen er en “gjenstand” laget av kunstnere i eller med tilknytning til kommunen og kan kun utdeles en gang pr. år. Ingen kan tildeles prisen mer enn en gang.
Alle innbyggere i kommunen har rett til å fremme forslag på kandidater til prisen.
Årets miljøpriskomite består av følgende lokale Venstre representanter: Ole-Gunnar Øhren og Kjetil Sudgarden.
Fristen for innspill har gått ut.
Prisen blir delt ut senere i sommer.

Siden 1998 har følgende fått prisen for årene:

1998 Frivillighetssentralen
1999 Sentrumskirken
2000 Arne Sund
2001 Ringerike Sparebank for sin innsats for fornyelse av Fengselshagen
2002 Ringerike Blå Kors
2003 Ringerike Sportsfiskere for arbeidet med klekkeriet
2004 Åse Solheim for langvarig innsats for barn, unge og eldre
2005 Marit Hagen Ringerike og Hole Hagelag for stell av blomster i Fengselshagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**