Prosentplaner må bli konkrete handlinger

Venstres førstekandidat i Arendal, Jan Kløvstad, liker regjeringas klimamål, men synes det er et feigt signal at Stoltenberg er langt mer konkret utenlands enn innenlands. Som en klimastormakt må Norge gå foran, ellers kan vi ikke forlange at andre skal gå en veg vi ikke vil gå sjøl, sier Jan Kløvstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Jens Petter Christensen

For kort tid siden gikk Arbeiderpartiet ut mot Venstre i debatten om å tallfeste et klimamål for Norge. Den gang omtalte Statsminister Jens Stoltenberg og tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Venstres krav som en "budrunde" og "populisme".

– Stoltenbergs mål som å overoppfylle Kyoto-protokollen med 10 prosent og gjøre Norge til et klimanøytralt land innen 2050 er flott. Men skal dette gjøres i hovedsak gjennom kvotekjøp i utlandet er dette en for lettvint løsning som svekker vår troverdighet, sier Jan Kløvstad, som også har vært med i arbeidet med Venstres klimaplaner i 1989 og nå i vinter gjennom Venstres prinsipprogramnemnd.

– Venstre ønsker et klimaforlik i Stortinget slik som Stoltenberg har åpnet for, men i tilegg til ambisiøse mål må dette ha konkret innhold og vilje til å bidra på hjemmebane. Nasjonale tiltak åpner også for nye spennende teknologiske muligheter og vil gi grunnlag for nye bedrifter, legger Kløvstad til.

– Skal Norge ligge i verdenstoppen i klimapolitikk må vi gjøre oss fortjent til dette hjemme. Jeg vil derfor utfordre Stoltenberg på Venstres krav inn mot et klimaforlik i Stortinget, uttaler Kløvstad, som viser til Venstres krav i Stortinget:
– Minst halvparten av det oppjusterte Kyoto-målet skal tas hjemme.
– Minst to tredjedeler av reduksjonene innen 2020 skal tas nasjonalt.
– Hovedvekten av tiltakene innen 2050 skal tas nasjonalt. Lavutslippsutvalgets tiltakspakke skal ligge til grunn. Kvotekjøp skal være et supplement.

To viktige grep trenger også rask avklaring:
– Raskest mulig rensing av gasskraftverket på Kårstø.
– Økt støtte til fornybar energiproduksjon. Norge ligger i dag på bunnivå i Europa.

Alle utslipp skjer lokalt. Arendal kommune har laga en god klima- og energiplan, og en god plan for bærekraftig utvikling. Lokalt vil vi følge opp disse planene, også med de konkrete tilleggsforslaga Venstre fikk vedtatt enstemmig i bystyremøtet 26. mars, altså tre uker før Arbeiderpartiets landsmøte. Også i Venstres kommunevalgprogram skisseres konkrete mål, samtidig som Venstre vil drive klimavettkampanje både nasjonalt og lokalt.

– Vi må bidra sjøl til å løse klimaproblema. Vi kan ikke bare fortsette som før og kjøpe oss fri i fattige land. Vi må gjøre begge deler, sier Venstres førstekandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**