Kan verta fleire kvinner i heradsstyra

Veljarane i Ulvik og Granvin har dei same partilistene som før å velja mellom til hausten. Men listene kan opna for litt fleire kvinner. I Ulvik er det eit val mellom seks lister, som sist, skriv Hordaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Heradsstyret i Ulvik har dei siste fire åra vore ei mannsdominert forsamling. 12 menn og fem kvinner har vore samansetjinga. Til valet i haust har to av partia kvinneleg toppkandidat, med Mona Haugland Hellesnes i Venstre, og Gunnbjørg Øyre i SV.
Les heile saka i Hordaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**