Riksveiene i fylket må få nødvendig oppgradering

Da Vestfold fylkesting hadde sin samferdselspolitiske debatt ble fokuset naturligvis satt på E18 og tunnel skandalene. I den forbindelse kom også fokuset på alternative riksvei traseer i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Målfrid Vogt

Venstres representant Målfrid Vogt tok ordet i debatten og kommenterte flere sider knyttet til samferdsel med tilhørende utfordringer i fylket.

Vogt fremmet også et forslag om riksvei 303, som fikk enstemmig tilslutning i fylkestinget. Forslaget var følgende:

“Vestfold Fylkeskommune tar kontakt med Tønsberg, Stokke og Larvik kommuner får å få til et samarbeid om løsninger for riksvei 303; Munken/Elveveien (Larvik) og Hogsnesbakken/Vear (Tønsberg og Stokke kommuner).
Det er nødvendig å sikre lokal forankring for åøve press overfor statlige myndigheter.”

Tønsbergs Blad har en omtale av samferdselsdebatten på sine sider (klikk her)

Jernbane, tog, skinner

I saken vedrørende jernbaneutbygging i Vestfold – “Plattform Vestfold”, ble Målfrid Vogt valgt inn som en av fem fylkespolitikere i samarbeidsgruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**