Venstres bystyregruppe støtter Ullerns borgere

Bydelene i ytre Oslo Vest utsettes for et stort utbygningspress. Så også i Ringveiens randsoner. Oslo kan ikke være noen statisk by, så også Ullern må oppmuntre og tillate næringsvirksomhet. Slik utbygging må imidlertid skje i pakt med miljøet — og borgernes interesser. Dette skriver Ullern Venstres leder, Bent Erik Bakken i dagens utgave av Ullern Avis Akersposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bent Erik Bakken

Foto: E. Nikolaysen

Selvaagbyggs ønske om utbygning i Silurveien ble frarådet av et samlet bydelsutvalg, i tråd med miljø- og borgerhensyn. Men i bystyret hører ikke Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på sine partifeller i vår bydel, men støtter utbyggeren. At Fremskrittspartiet ikke står på miljøets side er som forventet. Men her ser vi også industri-alliansen Høyre-Arbeiderpartiet sitt sanne ansikt. I praksis stiller hensyn til miljø ikke særlig tungt når andre hensyn også skal vektlegges.

Venstre, et konsekvent miljøparti, støtter sine lokale politikere i denne som i de fleste andre saker. Et sterkt bystyre- og bydelsvalg for Venstre til høsten vil bidra til å sikre en harmonisk utvikling også i vår del av byen.

Bent Erik Bakken
BU-kandidat
Leder Ullern Venstre

Les hele saken i Ullern Avis Akersposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**