Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Et liberalt og grønt Ullern

Ullern

Ved BU-valget 2023 fikk Venstre i Ullern 12,4 % oppslutning og fikk to representant i Ullern Bydelsutvalg, John Fadum og Darya Shut.

Det vi er opptatt av:

 • En grønn og frodig bydel

  Naturmiljøet har først og fremst egenverdi. I tillegg er det viktig som rekreasjonsområde. Vi vil styre byutviklingen slik at hensynet til naturen blir ivaretatt.

 • En levende bydel

  En levende bydel trenger attraktive byrom der mennesker kan møtes. Bomiljøer, trafikksystem og offentlig infrastruktur må planlegges med dette for øye. Slik får også næringslivet gunstige rammevilkår og utviklingsmuligheter.

 • En sosial og varm bydel

  Pleie- og omsorgstjenestene må ha god kvalitet. Vi vil gi et bedre tilbud til demente, og sikre at eldre gjennom seniorsentrene har en arena for å treffe andre og å delta i kulturtilbud og aktiviteter.

 • Barne- og ungdomspolitikk

  Ullern har mange barn, og vi vil prioritere å sikre et godt barnehage- og skoletilbud, og kapasitet i anlegg for breddeidrett. Vi vil også sikre at ungdom utenfor organiserte fritidsaktiviteter har samlingssteder. Barnevernet trenger flere lavterskeltilbud - ett tiltak vi vil prioritere er flere helsesøstre.

Våre folk