Vil ta lokalt klimaansvar

Venstre vil at Grong kommune skal ta lokalt klimaansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lyssand treindustri

Foto: Tore Rykkel

– Undersøkelser viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak i den enkelte kommune og fylkeskommune, sier Bo Pettersen , kommunestyrerepresentant for Venstre i Grong. I førstkommende kommunestyremøte tar han gjennom en interpellasjon til orde for at Grong kommune skal sette ned et utvalg som skal utarbeide forslag til en klimaplan for Grong kommune.

Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne ut hvordan vi som lokalpolitikere kan bidra til å redusere våre klimautslipp, sier Pettersen.

Les hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**