Din mening om vår mening

Karmøy Venstre inviterer til en åpen prosess for å lage programmet som Venstres kandidater skal gå til valg på i høst. Alle kandidater og medlemmer er velkommen til idemyldring på nettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Førstekandidat Asbjørn Eik-Nes mener at åpenhet, dialog og godt teamarbeid er stikkord for Venstres arbeid i kommune- og regionalpolitikken framover.

– Alle har noe å bidra med, og som lokalpolitikere skal vi være kjent for at vi er åpne for innspill og lytte til gode argumenter. Det er slik vi finner fram til de beste løsningene.

Den som sitter med god idé til Venstres program, trenger selvfølgelig ikke å vente med den. Det er bare å sende en e-post til Asbjørn, [email protected].

Etter idemyldringen vil programkomitéen ta forslagene videre. Valgprogrammet vedtas endelig av Venstres medlemmer senere i vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**