Til innhold
Fra Venstre: Birgit Rodvelt, Bjarte Espeland Horpestad, Christian Finnseth, Svein Magne Abrahamsen

Vi tar Karmøy Framover.

Velkommen til Karmøy Venstre!

Venstre er det sosiale, liberale partiet på Karmøy. Vi befinner oss i sentrum av det politiske landskapet.

Her kan du lese om fem grunner til å stemme Venstre i Karmøy.

Viktige saker for oss i neste periode er å si nei til omkjøringsveien rundt Åkra, vern om naturmangfoldet og matjorda. Vi ønsker også at det skal være trygt og godt å vokse opp, bo og bli gammel i Karmøy. Derfor vil vi også omregulere Oasen til å inneholde både seniorboliger, bibliotek og andre servicetilbud.

Du kan lese hele programmet til Karmøy Venstre for 2023 – 2027 her.

Venstre er, som eneste parti, uavhengige av særinteresser og lobbyorganisasjoner. Vi kan derfor kombinere høyresidens viktige fokus på verdiskaping med venstresidens trygge fellesskapsløsninger. Våre viktigste saker er å sørge for at alle barn får en trygg og god oppvekst, og å gjøre det enklere å ta grønne valg.

Vil du bli med på laget? Bli medlem i Venstre.

Venstres hovedsaker

 • Vi satser på skolen

  Venstre vil prioritere skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon. Derfor er høyere lønn til lærere og flere yrkesgrupper i skolen viktig.

 • En næringsvennlig kommune

  Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Derfor ønsker venstre at bedriftene skal ha en fast kontaktperson i kommunen.

 • Ta vare på naturen

  Venstre er partiet som vil kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljøet. Det skal være lett å velge grønt. Derfor sier Venstre nei til omkjøringsveien, og nei til utbygging i strandsonen.

 • På lag med framtida

  Bedre er alltid mulig. Norge trenger mer grønn, raus og liberal politikk. Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid.

Våre folk