Til innhold
Foto: Karmøy Venstre
Trygg og god oppvekst i Karmøy

Karmøy

Velkommen til Karmøy Venstre! Venstre er det sosiale, liberale partiet på Karmøy. Vi befinner oss i sentrum av det politiske landskapet.

Venstre er, som eneste parti, uavhengige av særinteresser og lobbyorganisasjoner. Vi kan derfor kombinere høyresidens viktige fokus på verdiskaping med venstresidens trygge fellesskapsløsninger. Våre viktigste saker er å sørge for at alle barn får en trygg og god oppvekst, og å gjøre det enklere å ta grønne valg.

Vi er representerte i Karmøy kommunestyre med en representant, og i flere utvalg. Har du innspill til saker som er viktige for deg? Ta kontakt med vår gruppeleder Asbjørn Eik-Nes.

Viktige saker for oss i neste periode er å si nei til omkjøringsveien rundt Åkra, vern om naturmangfoldet og matjorda. Vi ønsker også at det skal være trygt og godt å vokse opp, bo og bli gammel i Karmøy. Derfor vil vi også omregulere Oasen til å inneholde både seniorboliger, bibliotek og andre servicetilbud.

Vil du bli med på laget? Bli medlem i Venstre. 

Venstres hovedsaker

 • Alt starter i skolen

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid. Venstre er partiet som satser på skole og utdanning.

 • Flere nye jobber

  Den utfordrende situasjonen i arbeidsmarkedet i Rogaland de siste årene har vist oss viktigheten av å ha en offensiv næringspolitikk som heier frem ny initiativer og ideer. Venstre vil kjempe for vilkårene til gründere og selvstendig næringsdrivende, slik at flere tør å satse på sine gode ideer.

 • Ta vare på naturen

  Klimaendringene er vår tids største utfordring, og krever umiddelbar handling. Det viktigste vi kan gjøre for å bøte med de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor, er å legge til rett for at alle og enhver kan ta grønne valg. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

 • På lag med framtida

  Bedre er alltid mulig. Norge trenger mer grønn, raus og liberal politikk. Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk